project 52 | week 33 - "33"

The best camera is the one you have with you. You've heard that many times, right? So do I. And today it happened - walked into this great composition with my iPhone only! Couldn't resist anyway. 33 swans (including those two I had to crop their feathers from the final shot! ;)


Najlepší je ten foťák, ktorý máte so sebou - už ste to určite počuli, však? Aj ja. A dne sa mi pritrafilo vojsť do takejto skvelej kompozície len s iPhonom. Ale aj tak som neodolal. 33 labutí (vrátane dvoch, ktoré mali v zábere len pár pierok a z výsledného záberu som ich vyrezal! ;)