architecture - project 52 | week 8

Looking around is sometimes not enough. Look up to see unexpected. That's what I did and saw those beautiful, symmetrical arches of Cathédrale de Lausanne
Trouble was I didn't have my tripod with me (!) and the lighting conditions (or lack of light to be precise) required 10 seconds exposure! My favorite solution for this is well documented on the pictures below! ;) Set the self timer, place the camera on the floor, push the shutter and wait...

Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 24mm, f/16 @ 10 sec, ISO 100


Pozerať sa iba okolo seba niekedy nestačí. Pozrite sa aj hore aby ste videli veci nečakané. A presne to som spravil aj ja a zbadal som nádherné, symetrické oblúky Katedrály v Lausanne.
Bohužiaľ, nemal som so sebou statív (!) a svetelné podmienky (resp. nedostatok svetla aby som bol presný) vyžadovali 10 sekundovú expozíciu! Moje obľúbené riešenie na tieto situácie je zdokumentované na obrázkoch nižšie... ;) Nastaviť samospúšť, fotoaparát položiť, vycentrovať, stlačiť spúšť a čakať...     
red - project 52 | week 7

Red is the color which will attracts your viewers into the image! There is a photographer (with a weirdo hairstyle) saying: ain't a good picture without something red in it! And that's what I was doing whole week. Looking for red color all around me. I got actually two good shots, so I have to share both. Big thank goes to Alyona for being my hand model ;) And it is probably not a surprise, that I have bought RED luggage which travels with me. That's how I got another great prop at very shiny Kiev's Boryspil airport!Červená je farba, ktorá vtiahne vašich divákov do záberu! Poznám chlapíka (s pomerne extravagantným účesom), ktorý tvrdí, že nieto dobrej fotky bez niečoho červeného! A presne toto som robil ja celý týždeň - hľadal som červenú všade okolo seba. A podarili sa mi dva celkom vydarené zábery, tak sa musím podeliť s oboma ;) Veľké poďakovanie Alyoním rukám za modelkovanie...
No a asi nebude žiadným prekvapením, že môj cestovný kufor je červený. Tak som ho mohol využiť ako rekvizitu na vyblyšťanom kievskom letisku Boryspil.negative space - project 52 | week 6

Not so negative in terms of negative feelings, but more from a perspective of working with a lot of space and then adding right amount of the interesting subject to the photography... I was looking around me whole week looking for a negative spaces - and was so happy so many opportunities around me! This one is for voted home as the best example, but I will come back with a few more! So please enjoy with me letter A in the coffee house at Athens airport. I was closing up on the letter A in word "machiato", which was on a board, where those letters were cut out to create this very visually interesting wall... (see the example at the bottom)...

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 70mm, f/2.8, 1/60 sec, ISO 1600

Téma tohto týždňa je "negatívny priestor", ale nie vo význame negatívnych emócii, ale skôr z pohľadu spracovania záberu tak, aby tam bolo veľa priestoru - a potom pridanie do fotografie presne tú správnu dávku zaujímavého objektu... A tento týždeň som sa rozhliadal okolo seba riadne aby som našiel negatívny priestor - a našiel som ich kopec! Tento záber bol doma odhlasovaný ako najlepší, ale ešte sa vrátim zo zopár ďalšími. Predstavujem písmeno A v kaviarni na Aténskom letisku, kde som ho fotil riadne zblízka... je to písmeno zo slova machiato (viď nižšie) na doske, kde boli tieto písmená vyrezané aby tak vytvorili pomerne zaujímavú oddeľovaciu stenu...

home town (in decisive moment)

I am preparing major update of my website (stay tuned! ;) and I'm going through my archive. Gosh, there are so many pictures which I like still even after many years! Yup, I am really proud of them. Like this one taken back in 2008 in my home town - Bardejov, Slovakia. Early morning - and you gotta admit - very decisive moment (and I bet Henri Cartier-Bresson would agree).
Do you like to photograph your home town too?Pracujem na veľkých úpravach môjho webu (ostaňte naladení! ;) a tak prechádzam cez svoj archív. Čéče, tam je toľko záberov, ktoré ešte aj toľkých rokoch mám tak rád! Veru tak, som na nich celkom pyšný. Ako napríklad tento, ktorý som nafotil v lete 2008 v mojom rodnom meste Bardejov. Skoré ráno - a musíte uznať - že to jeden z tých rozhodujúcich momentov, s ktorým by aj Henri Cartier-Bresson súhlasil...
Aj vy radi fotíte svoje rodné mesto?