window [p52 | w11]

When there is an opportunity, I don't wait. And when I have visited one cool building, I met opportunity plenty. Window theme = check!Keď príležitosť zaklope na dvere, tak neváham. A keď som dnes navštívil jednu super budovu, tak som mal nečakaných príležitostí kopec. Oknová téma splnená!

Sunrise in Lavaux (Epesses)

Early birds have a longer and brighter days. I had a beautiful early morning - 5am alarm for 6.30 shot. And yes, I can confirm, spring is definitely coming. Vineyards are greener day by day, no matter how much snow is still in the mountains on the other side of the lake...

Nikon D810, Nikkor 24-70mm @ 29mm, f/16, (1/5, 1/20, 1/80 sec), ISO 100


Ranní ptáče dál doskáče - a ja som mal nádherné skoré ráno. Budík na 5.00 aby som o 6.30 fotil tento záber. A áno, môžem potvrdiť, že jar je definitívne tu. Vinice sú zelenšie každým dňom, bezohľadu na to, koľko snehu je ešte na horách na druhej strane jazera...