under the bridge - yellow [p52 | w33]

I ain't no architecture specialist, but this was just calling to be captured! Exposure challenging situation was managed with HDR processing... BTW, Under the bridge is my RHCHP's very favorite one. And what do you think, which one is better? Yellow/color one, or Black and white version?

Nikon D800, Nikkor 24-70mm, f/11


Nepovažujem sa za odborníka na fotenie architektúry, ale tento most si o to priam koledoval! Expozične náročná situácia bola vyriešená za pomoci HDR. A mimochodom, skladba Under the bridge od RHCHP je moje veľmi obľúbená.
A ktorá verzia sa vám vlastne viacej páči? Žltá/farebná alebo čiernobiela?


red 99 - break the battern [p52 | w32]

At Belarus National Library (which is THE thing to visit in Minsk according locals) is not so much to see actually. No books at all. No kidding. All of them are stored in the temperature controlled floors above the reception. They would be automatically delivered to you upon request. Very sophisticated and cool actually! Desired book can be looked up at the computer - or in the old fashion way in the card register! YES! With all the small cards with typewriter written description of each and every book! And the card registration system is of course massive! But due to the reason unknown to me - but to make my photography eye happy - drawer #99 was in red. No brainer to point - and shoot! Break the pattern like from the encyclopedia about Break the pattern!

V bieloruskej národnej knižnici (ktorá mi podľa miestnych bola odporúčená ako miesto, ktoré MUSÍM navštíviť) toho až tak veľa na videnie nebolo. Žiadne knihy, fakt, nekecám. Všetky knihy sú uschované v poschodiach nad recepciou a každá kniha je na základe požiadavky jednotlivo a automatizovane dovezená. Musím uznať, že to bolo sofistikované a celkom cool! Požadovanú knihu si môžte vyhľadať v počítači – alebo staromódnou cestou v kartotéke! ÁNO! Všetky tie malé kartičky s popisom knihy a autorov naklepané na písacom stroji! No a samozrejme, v takej knižnici je kartotéka riadne masívna. Ale z mne neznámych dôvodov – ale moje fotografické oko to potešilo – šuflík č. 99 bol s červeným štítkom. Bez váhania som zamieril – a cvakol. Rozbitie nudy ako z encyklopédie o Rozbíjaní nudy!

5 min with old-timer in minsk - [rusty p52 | w31]

When arriving to Minsk, Belarus airport for departure I have noticed few old soviet style planes being displayed, close to the airport. Asked the taxi driver to stop and wait for me for 5 minutes. OK, it might be 7 minutes at the end, but this colorful beauty was worth to stop! And I have also been able to deliver on p52 theme "rusty". Even though I am admitting, old-timer wasn't rusty at all! It took an affort to find "rusty" part... Enjoy colorful splash!

all pictures - Nikon D800, Nikkor 24-70mm
Keď som prichádzal na bieloruské letisko v Minsku na svoj odlet, tak som si všimol niekoľko starých lietadiel sovietskej produkcie, boli odstavené neďaleko letiska. Poprosil som taxikára, nech  mi na 5 minút zastaví. OK, nakoniec to možno bolo 7 minút ale táto farebná kráska stála za zastavenie! A zároveň som zvládol nafotiť do projektu 52 na tému "Hrdzavý". Aj keď na rovinu priznávam, že staručký dovjplošník nebol vôbec hrdzavý! Dalo mi celkom námahy nájsť kúsok hrdzavého miestečka... Užite si farebné hrátky! ;)