the last one - project 52 | week 52

What a ride this year with project 52! I have really enjoyed and kicked myself several times to go out and shoot... And while I am posting "the last theme", I am fully aware there are still few I haven't caught up with...
This one is very special... I just can't get enough of those...
It was made right in the camera. Not a single editing, none minor post processing, none enhancement... Right out of the camera as you can see. Magical twilight timing!

Thank you for being with me whole year and looking forward to see you all here again in 2015!

Patrik

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 38mm, f/11 @ 20 sec, ISO 200


To bola ale jazda tohto roku s projektom 52! Veľmi som si to užil a dokopal sa ísť nafotiť toľko záberov...! Skvelé. No a hoci nahrávam "poslednú tému", som si plne vedomý, že mi stále niekoľko týždňových tém chýba. Ale táto je veľmi špeciálna. Takéto proste zbožňujem!
Bola nafotená priamo vo foťáku. Ani kúsok editovania, žiadne maličké úpravy, žiadne vylepšenia... Presne toto vyliezlo rovno z foťáku. Proste jednoduché Magické načasovanie po súmraku

Ďakujem za to, že ste tu so mnou boli celý rok a už teraz sa znova teším na vás všetkých v roku 2015!

Patrik

laundry

Do you know saying - keep your laundry at home? Well, it is not the case everywhere... While in some part of the world I lived, it is forbidden to hang out and dry your laundry (under a penalty from the local municipality! no kidding!), in some parts of the world, it is absolutely normal thing to do... Here's the collection taken recently between in Italy and France... Enjoy! ;)
PS: One more cool laundry shot has been taken during that period, but Monika claimed the copyright sooner I was able to post it, so she will post it soon on her blog!!! ;)Poznáte to príslovie, že (špinavé) prádlo by si mal človek držať doma? No, nie je to všade pravidlo. V niektorých častiach sveta, kde som žil, je zakázané vešiať a sušiť vonku svoje opraté prádlo (pod hrozbou pokuty od miestneho úradu, nekecám!). Na druhú stranu, v iných častiach sveta je vyvešané prádlo neoddeliteľnou súčasťou koloritu ulíc a mesta... Toto je zbierka, ktorú som nedávno nazbieral v Taliansku a Francúzsku. Dúfam, že sa vám bude páčiť ;)
PS: Ešte jeden skvelý záber sme nafotili počas tejto doby, ale Monika sa prihlásila o vlastníctvo záberu, skôr ako som ho tu zverejnil, takže čoskoro ho môžte očakaváť na jej blogu...!!! ;)the art - project 52 | week 42

Yes, it is really an art - to build a leaning tower. At the end, it took them over 70 years to finalize it!
We spent two sunny autumn days in Tuscany, Italy and couldn't avoid to stop by in Pisa. Even though everybody kept warning us, that the city is pretty boring and except the Leaning tower there is nothing else to see. Well, I beg to disagree! First of all, The tower is magnificent! Unbelievable. Really. You saw it so many times on the pictures, but to stand there and see how much REALLY it is leaning - that was worth the trip!
And second and third and fourth of all... Pisa is awesome! They have fantastic pizza in Pisa (ha! ;) and city is nice to roam around, go through tiny streets. Observe people. It has a charming and cozy atmosphere... We took together with Monika hundreds of pictures just in Pisa itself (like for example here and here).Few other "leaning examples", just for the documentary purposes are below... Of course - including one of myself leaning against the tower, as a proper tourist! ;)

pre-xmas atmoshpere - project 52 | week 49

I was walking dog yesterday night and realized that in our little city (ehm, bigger village?) even the last pub tried to become a bit christmassy! Which is nice at the end of the day...
They put at least some blue light chains into the shop window (see below). And while walking a dog I had only my phone with me, I've tried how playing with my favorite long shutters speed would look like with this blue color! And to my surprise it looked really good! Kinda Star trail picture, huh? Well, not as good as my Death Valley one, but still cool shot made during a night dog-walk, right?Obviously, my phone didn't allow me to select shutter speed or manual exposure, so with a night's low light I was just hoping that shutter will be opened for a while, which was a good assumption at the end (1/15 sec). So while "pushing" the screen shutter button, I was at the same time waving my phone in front of the shop window (well, pub window). And voilá - that's the result! ;)
Bol som včera v noci vyvenčiť psa a zistil som, že v našom malom meste (hmmm, alebo vo väčšej dedine?) dokonca aj tá posledná krčma sa snaží byť trochu vianočná! Čož je vlastne chválihodné.
Do výkladu si zavesili jednu reťaz modrých svetielok (viď nižšie). No a keďže som venčil psa, mal som so sebou len mobil, ale aj ak som vyskúšal, ako by tá modrá vyzerala, keby som sa pohral so svojou obľúbenou rýchlosťou uzávierky! A k môjmu prekvapeniu to vyzeralo naozaj fakt dobre! Vyzerá to takmer ako fotenie hviezdnych dráh, však? Nuž, nie až také pekné ako moje z Death Valley to nie je, ale na to, že to bolo nafotené počas večernej vychádzky so psom - nie zlé...

postcard - project 52 | week 41

Going for a walk before the midnight... on a beach... and having a clear sky - priceless. Well, magic happened and I can send you this beautiful postcard from the place we have enjoyed so much. Silent night at the Corsica Pinarello beach with a Milky Way above me.Vybrať sa na prechádzku pred polnocou... na pláž... a mať nad sebou jasnú, hviezdnu oblohu - to je niečo neopakovateľné. Nuž, zázraky sa dejú a tak vám môžem zaslať túto krásnu pohľadnicu z miesta, ktoré sme si nedávno strašne užili, 
Tichá noc na korzickej pláži Pinarello s Mliečnou dráhou nado mnou.