kiev straight out of the camera

Sometimes - you just point and shoot. Timing and light is so perfect, you don't need to do anything else. Like in this shot from Kiev, Ukraine. Just before getting into a car I have noticed this cool colors and silhouettes and it all worked so well. So my job was easy. Just point - and shoot ;) Don't ask me why, but I like this photoe very much! Tone, colors, streetlights, billboards, rendering from blue to orange - and I still remember the magic moment. Thanks Alyona for being my guide that evening!
PS: And oh yes - the title is correct. This is straight out of the camera. Not a single touch in Lightroom...Niekedy - proste len stačí namieriť a stlačiť spúšť. Načasovanie a svetlo je také skvelé, že nie je potrebné spraviť vôbec nič viac. Ako na tomto zábere z Kyjeva! Ako som nasadal do auta na parkovisku, tak som si všimol tieto skvelé farby, siluety a ako to všetko spolu ladilo. Takže moja úloha bola viacmenej jednoduchá. Len namieriť - a nafotiť. A nepýtajte sa ma prečo, ale proste mám rád tento tón, farby, pouličné lampy, billboardy, ten prechod z modrej do oranžovej - a stále si pamätám ten magický moment, ktorý trval len pár minút. A vďaka Alyone, že bola mojím sprievodcom v ten večer!
PS: A áno, názov článku je pravdivý. Tento záber takto vyliezol z foťáku. Ani jediný ťuk v Lightroome...

upside down [p52 | w47]

This actually was a by-product of my hunting for "about a coffee" pictures (see week 46).
Well, I think it fits better here - to "Upside down" theme, what yo think? ;)Toto bol vlastne vedľajší produkt pri fotení "o káve" (viď téma z týždňa 46). A myslím si, že sa tu hodí lepšie, čo poviete?


about a tea [p52 | w46]

A bit simple composition this week. Theme is "about a coffee or tea" and while main picture is mainly about a tea, two others below are moving more towards the coffee area... Very close theme for me, as a day without an espresso is a tough day. Not many of them though! :)


Pomerne jednoduchá kompozícia tento týždeň. Téma je O káve alebo o čaji a aj keď hlavný záber (vyššie) je hlavne o čaji, ďalšie dva nižšie sa presúvajú smerom ku káve. Veľmi blízka téma pre mňa, nakoľko deň bez espressa je pre mňa teda ťažkým dňom. Chvalabohu ich nie je veľa! ;)"z" for zagreb

Another letter to my project alphabet - now let's move at the end of the alphabet to the last letter.
Z for Zagreb (yes, that one in Croatia). One Friday afternoon and early Saturday morning. Small, but such a vibrant city! Beautiful landscape, great people, excellent food, wonderful and very colorful public transportation...
Big thanks goes to my new friend Joe, who didn't hesitated for a moment, when I asked him to come early morning and open especially for me the Zagreb's Eye Viewpoint - Vidikovac! And that was a great call as I got several unique shots! And as a bonus - breakfast with Joe and local delicacy "burek"... Oh my, that was really delicious! 
Enjoy too - my view at Zagreb.
Ďalšie písmeno do môjho projektu Abeceda - tentokrát sa presunieme na koniec abecedy, na posledné písmeno. Z ako Záhreb (áno, ten v Chorvátsku). Stačilo mi jedno piatkové popoludnie a sobotné skoré ráno. Tak malé a pritom tak príjemné mesto! Nádherné scenérie, skvelí ľudia, úžasné jedlo, báječná a najmä veľmi farebne výrazná hromadná doprava...
Veľká vďaka ide môjmu novému kamarátovi Joevi, ktorý nezávahal ani na chvíľu, keď som mu navrhol, či by nechcel prísť otvoriť len pre mna v sobotu skoro ráno vyhliadkovú vežu Záhrebské Oko - Vidikovač.  A to bol skvelý nápad, lebo som tam nafotil niekoľko unikátnych záberov! A ako bonus som získal raňajky s Joeom, ktorý mi ponúkol lokálnu úžasnú a čerstvo upečenú špecialitu "burek"... Och, to bolo mňamkové!
Užite si tiež Záhreb - tak ako som ho videl ja.


Všetky zábery zo Záhrebu nájdete aj mojom webe - kliknite tu!view from above [p52 | w30]

This shot was actually developing for a while. We actually went to City Musem in St. Louis (huge playground for kids and grownups and we enjoyed it tremendously). Then I was shooting for some different project and ended with this guy in my viewfinder. Couldn't resisted... Only dilema was under which theme I should file it? Frame in the frame? Portrait without the eyes? I've chose View from above... BTW, do you know what are those colorful "things" in the left top corner?

Nikon D800, 24-70mm @ 62mm, f/2.8, 1/30s, ISO 3200 (!)
Kým som sa k tomuto záberu dopracoval, tak to chvíľu trvalo. Pôvodne sme sa vybrali do City múzea v St. Louis (to je vlastne obrovské ihrisko pre deti a dospelákov, kde sme si to náramne užili). Potom som tam fotil pre jeden iný projekt a nakoniec mi tento týpek padol do hľadáčika. Ako som mohol odolať? Jedinou dilemou bolo, pod ktorú tému to mám zaradiť? Rám v ráme? Portrét bez očí? Nakoniec som sa rozhodol pre Pohľad zhora...
Mimochodom, tušíte, čo je to farebné "niečo" v ľavom hornom rohu?

uphill and downhill

We were driving from one park few weeks ago in St. Louis South county, and I was just tailgating my friend Jana. But when we got at the peak of one hill and I saw what is ahead of, how nice hilly road is laying there ...I immediately knew I have to get back early in the morning to take a picture with a long exposure... And I was right! Lines were irresistible... And 6.45am there was already quite a traffic to help me "to paint" them bold and long!
Of course, the best moment to take picture vertically is right after the horizontal one.

And the last photo at the bottom was taken 30 minutes later, when dawn was gone.

Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 38 mm. ISO 100, f/16, 30 sec. White balance set to Fluorescent

Vracali sme sa autom z návštevy jedného parku v južnej časti St. Louis a ja som len sledoval auto kamarátky Janky. Potom sme sa ale vyškriabali na vrchol jedného kopca a ja som zbadal, čo je pred nami... aká krásne kopcovitá a rovná cesta je pred mnou. A v tom momente som vedel, že sa tam musím vrátiť skoro ráno a nafotiť to s dlho otvorenou uzávierkou... A mal som pravdu! Čiary boli úplne neodolateľné. A bol som prekvapený a potešený aká premávka už bola na ceste ráno o 6:45. To mi pomohlo "namaľovať" čiary riadne dlhé a hrubé!

A tá posledná fotka úplne dole bola nafotená o 30 minút neskôr, keď už bolo po súmraku.

Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 70 mm. ISO 100, f/16, 30 sec


Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 58 mm. ISO 100, f/22, 30 sec