winter landscape with a full moon - part 2/2

As promised... Another night walk with a full moon as a companion. This time special Lantern walk in Les Pleiades. Those lanterns are actually quite romantic for a walk! We had a great evening. And end up in a local chalet with a real swiss rösti for a dinner. Yummy! ;)Ako som sľúbil, ďalšia prechádzka pri splne mesiaca. Tentokrát to bola Nočná prechádzka pri lampášoch v Les Pleiades. Musím teda ale uznať, že taká prechádzka pri lampášoch je fakt romantická záležitosť! Mali sme skvelí večer. A nakoniec sme sa ešte navečerali v miestnom "chalet" a dali si pravé švajčiarske rösti. Mňam!

black pets are beautiful, part 2

Bonnie our black labrador is beautiful. And pictures of black pets are beautiful too. Doesn't matter what people who are abandoning black pets thinks. Yes, apparently it is true. There are recently more black pets abandoned, because black pets don't look nicely on instagram. So, as I have committed earlier (see here), that I will continue taking pictures of black pets and I am challenging all of you, black pets owners, to join via #blackpet.


© Monika and Patrik Banas


Naša čierna labradorka Bonnie je nádherná! A fotky čiernych zvierat sú tiež nádherné. Nezáleží na tom, čo si o tom myslia ľudia, ktorí sa zbavujú čiernych miláčikov. Áno, vraj je to fakt pravda. Momentálne sa vraj ľudia zbavujú čiernych zvierat, lebo nevyzerajú pekne na instagrame! Preto som sa už minule vyhecoval (viď tu), že budem fotiť čierne zvieratá a vyzývam všetkých vás, majiteľov čiernych tvorov, aby ste sa pridali cez #blackpet!