NEW BLOG ADDRESS | NOVÁ BLOG ADRESA

I am cordially inviting you to a new place for my articles and photographs. We got together with my dear Monika and from now on our blog posts are at the one location.


Pozývam vás na nové miesto, kde vychádzajú články a krásne fotografie. Dali sme sa dokopy s mojou drahou polovičkou Monikou a blogujeme na spoločnom mieste.

pixienphotoworkshops.com/blog


blog pixienphotoworkshops