above clouds

Ugly and chilly late afternoon. Fog is becoming thicker and thicker. Visibility decreasing, hard to see car tails in front of me. Well, if it is so bad and thick here - it must be nice somewhere up. Driving slowly and carefully all serpentine up the mountains and .... yes! In just 15 minutes, few meters before reaching the top and arriving to a small village up there - I have literally emerged from the cloud and it felt like when your plane take off at overcast day and after few minutes you'll get above the clouds, where everything is beautiful and peaceful.
And there I have found magic place. A castle above clouds! Like - are you kidding me? I am pretty sure, Dreamwork guys got their inspiration here, when they were creating Puss in the Boots scene where giant bean took them for a golden eggs hunt. If you don't know what I am talking about - check this video here.
Of course, right timing was again critical and I had about 20 minutes, before light disappeared and fog went higher and become thicker, covering my view. But those 20 minutes - oh man!
Can you imagine you live in such a castle (or even just a normal house - see below) and you have to get use to such a view? Must be boring.

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 32mm, f/10, 8 sec, ISO 400


Škaredý a chladný podvečer. Hmla hustne, viditeľnosť sa znižuje, už takmer nie je vidno na zadné hmlovky auta predo mnou. Ale keď je tak hnusne tu dole, tak niekde hore musí byť krásne. Pomaly a opatrne sa autom škriabem serpentínami do hôr... a áno! Asi za 15 minút, len tesne pred vrcholom kopca a pred tým ako dorazím do malej dedinky, ktorá tam je - sa doslova vynorím z mrakov. Je to presne ten pocit, ako keď vzlietate z letiska pri zamračenom počasí a potom za pár minút sa vynoríte nad mraky a tam je všetko krásne a mierumilovné.
A tam som našiel magické miesto. Kaštieľ nad mrakmi! Akože, to si snaď robia srandu, nie? Som presvedčený, že grafici z Dreamwork sa boli tu inšpirovať, keď kreslili rozprávku Kocúr v čižmách - tá časť, keď na fazuli vyletia hore a idú hľadať zlaté vajcia. Ak netušíte o čom rozprávam, tak mrknite tu.
Samozrejme, správne načasovanie bolo absolútne kľúčové a mal som tak asi 20 minút, kým sa mi nestratilo svetlo a hmla, ktorá ďalej stúpala a hustla mi nezakryla výhľad. Ale tých 20 minút - tie stáli za to! Viete si predstaviť, žiť v takom kaštieli (alebo hoci len v tom obyčajnom dome - viď nižšie) a musieť si zvyknúť na taký trápny gýčový výhľad? Strašná nuda.


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 38mm, f/18, 15 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 70mm, f/11, 2.5 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 24mm, f/13, 1/3 sec, ISO 100

Below is an iPhone shot taken in the middle of the driving up the hill. Pretty remarkable difference.


A takto som to nafotil iPhonom uprostred kopca, keď som išiel hore. Pekný rozdiel, čo?

snow dunes

I love shooting dunes. But I do not have an easy access to some proper ones. I was so happy then to see, that mother Nature helped me and created an excellent field full of dunes - just right behind our house!
Do you remember few days ago when it was sooo cold and sooo windy? Snow got crusty and then strong wind created the art. It was really cool and I waited two days to shape it even stronger. For my "trip to dunes" timing was critical, as I needed late afternoon with a low sun, which created all the shadows and added third dimension to the image. I have equipped myself with snow pants, snow boots, hat, gloves (-10°C!), one lens (24-70mm) and went out. Then it was just a matter of looking for a strong lines, nice curves, interesting patterns and had an amazing almost an hour just for myself! And as a bonus after the photo session - kids joined me for a half an hour intensive sledging fun! ;)

All pictures taken with Nikon D800, Nikkor 24-70mm, f/16 and timing apx. 1/200 sec. Contrast enhancement and white balance shift to cold blue in Lightroom.


Zbožňujem fotiť duny. Bohužiaľ, tie pravé nemám v jednoduchom dosahu. A tak som blo šťastný ako blcha, keď ma matka Príroda vyslyšala a vytvorila mi celé dunové pole - a to rovno za našim domom!
Pamätáte si keď nedávno bola taká zima a tak strašne fúkalo? Sneh úplne stvrdol a následne vietor mohol "vyfúkavať" a vytvoriť toto umenie. Vyzeralo to skvelo a vydržal som čakať až dva dni, aby sa tie tvary prehĺbili a zvýraznili. Načasovanie môjho foto výletu bolo dôležité, nakoľko som potreboval poobedňajšie slnko, nízko nad horizontom, ktoré to zboku pekne nasvietilo a vytvorilo všetky tiene a pridalo tak do záberu tretí rozmer. Poriadne som sa nabalil do oteplovákov, vytiahlo hrubé snežné topánky, pridal čiapku a rukavice (bolo -10°C!) a s jedným objektívom (24-70mm) som vyrazil. A potom to už bolo len otázkou hľadania výrazných línií, pekných kriviek azaujímavých vzorov. Hodinku len pre seba som si plne vychutnal! A ako bonus po fotení keď zašlo slnko - vyliezli za mnou na kopec detváky a ešte sme si užili pol hodinu intenzívnej sánkovačky! ;)

Všetky zábery boli nafotené s Nikon D800, Nikkor 24-70mm, s clonou f/16 a časom zhruba 1/200 sek. V Lightroome som upravil kontrast a posunul White balance do ľadovo modrej.

Château in blue

When the timing is right, old castle looks magnificent! Isn't it? 30 minutes session and - voilá! 

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 22mm, f/8, 30sec, ISO 125


Stačí si to správne načasovať a starý kaštieľ vyzerá úchvatne, však? Stačilo 30 minút a voilá!

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 15sec, ISO 200Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 8sec, ISO 100
Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 48mm, f/8, 15sec, ISO 125


Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 24mm, f/16, 30sec, ISO 500

Now, this red "thingy" is just a simple metal column in the dock, use to tie the boats. It was illuminated by the small red lamp in the dock and I like the way how it is incorporated in the image. Strong front subject with a red color... Well, there is a saying... "if you don't know what to do with a picture, add something red!" ;) See the small behind-the scene image at the bottom.

A táto červená vec je jednoduchý pylón v prístave, o ktorý sa priväzujú lode. Bol osvetlený malým červeným svetielkom a páčilo sa mi, ako je zakomponovaný do scény. Výrazný červený objekt v popredí... Veď viete, čo sa hovorí: "Keď nevieš čo s fotkou, vraz tam niečo červené! ;) Viď malý záber z mobilu nižšie, aby ste si to mohli lepšie predstaviť...Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 20mm, f/11, 20sec, ISO 320