circles - project 52 | week 16

Artificial circles with almost "human" element! I was so much hoping to get somebody walking through the frame and add the real human element, but there was nobody around... And as the last call for passengers was announced, I had to pack and be satisfied with the fire extinguisher and the reflection only! Well, c'est la vie...

And to make it even more complicated, I got another interesting circles, found a few hours earlier and my decision and temptation was really huge! Which one to pick?! Well, let me share both and let me know in comments, which one is your favorite...
PS: Do you know what is it?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @ 48mm, f/8, 1/125 sec, ISO 320

Kruhy, do ktorých som takmer pridal "ľudský" element! Tak som dúfal, že mi niekto prejde pred foťák do záberu aby som tam mal ozajstný ľudský element, ale nikto nebol nablízku... A keďže už vyhlasovali poslednú výzvu na môj let, musel som sa zbaliť a uspokojiť sa len s hasiacim prístrojom! C'est la vie...

A aby som to mal ešte komplikovanejšie, tak som v ten istý deň nafotil ešte ďalšie kruhy a mal som naozaj ťažké rozhodovanie, ktoré kruhy vybrať! Nuž, podelím sa o oba... A dajte mi v komentároch vedieť, ktorý sa páči vám...
PS: Viete, čo to je? ;)

Nikon D800, Nikkor 24-70 @ 44mm, f/14, 1sec, ISO 400Nikon D800, Nikkor 24-70 @ 66mm, f/3.5, 1/1000 sec, ISO 320

twilight - timing and quality of light


I got back from shooting almost frozen. It was cold and really windy! But those shots are really worth it! You all probably heard already, that timing is everything. And in photography this is valid even more. Quality of light on your pictures is very dependent on the proper timing. And this was my case last Saturday evening. I was about to take a picture for my project 52 and the theme of the week was Twilight, or "Magic blue" if you want. And I got that picture, as you can see below. So what is this Magic cobalt blue? It is a moment of the day, apx. 30-60 minutes after the sunset, when sun is not shining directly anymore, but there is enough light reflected from behind the horizon and the sky is still not pitch black. Especially city landscapes and car trails looks amazing against this fantastic blue sky! And that's what I waited for. Sunset at 8.20pm and the picture below was taken at 9.00pm. Three minutes exposure to get those wonderful car light trails and the city lights below me. And as always, when shooting during twilight I've called for help my FLW filter, to enhance overall colors and structure.
 - [slovenská verzia textu nižšie]Since I got a couple of shot before the final one, when I was setting up my position, I wanted to share those with you as well, to demonstrate how fundamentally light can change literally within a few minutes and what does it make with the final picture (click to enlarge it).


And as always, what Bryan Peterson thought me well: when is a good time for vertical shot? Right after the horizontal! ;)


All those picture above were shot facing east as the car trails were much stronger and more vibrant, but this shot facing west I consider also as a great example to see how the twilight looks like when the sun will disappear. Picture taken at 9.05, so 45 minutes after the sunset...Vrátil som sa späť z fotenia riadne premrznutý. Bolo chladno a ešte aj fúkal riadny vietor! Ale tie zábery stáli za to! Už ste to niekde určite počuli, ale správne načasovanie je strašne dôležité, a vo fotografii to platí obzvlášť. Kvalita svetla na vašich záberoch veľmi závisí od správneho načasovania. A toto bol aj môj prípad v sobotu večer. Chystal som sa nafotiť záber do môjho projektu52 a témou týždňa bol Súmrak, alebo "Magická modrá", ak chcete. A podarilo sa mi nafotiť záber, ktorý vidíte úplne hore. Takže čo to je tá Magická kobaltová modrá? To je moment dňa, zhruba 30-60 minút po západe slnka, kedy už slnko priamo nesvieti, je stále dosť svetla odrazeného spoza horizontu a obloha ešte stále nie je totálne čierna. Obzvlášť zábery na osvietené mestá a svetlá áut vyzerajú fantasticky oproti magickej modrej oblohe! A na toto som si počkal. Západ slnka bol o 20.20 a prvý záber úplne hore bol nafotený o 21.00. Trojminútová expozícia, vďaka ktorej som do záberu dostal tie nádherné dlhé farebné šnúry zadných a predných svetiel áut a svetlo mesta podo mnou. No a ako vždy keď fotím počas Magickej kobaltovej chvíľky som si na pomoc zavolal FLW filter, ktorý dokáže krásne zvýrazniť celkovú farbu a štruktúru záberu.

No a keďže som mal zopár ďalších záberov, kým som si chystal miesto, chcel som sa s nimi podeliť s vami, aby ste videli výrazne sa dokáže zmeniť svetlo v prienehu pár minút a aký to má vplyv na výsledný záber (viď koláž vyššie).

A ako ma Bryan Peterson naučil: kedy je vhodný čas na nafotenie vertikálneho záberu? Hneď potom ako nafotíte horizontálny! ;) A preto som pridal vyššie aj vertikálnu verziu.

Všetky fotografie boli nafotené smerom na východ, nakoľko som tam mal svetlá z áut oveľa krajšie a výraznejšie, ale ako posledný som pridal záber nasmerovaný na západ, aby bolo vidieť ako krásne vyzerá obloha za súmraku, keď sa už slnko stratí. Posledný záber bol nafotený o 21.05, teda 45 minút po západe slnka...

egg - project 52 | week 14

RECIPE:
a) one white egg
b) few pieces of kitchen ware
c) white paper board
d) late afternoon sun with a loooong shadows... no extra lights or flashes necessary
e) a lot of fun just playing in the kitchen
RESULTS:


RECEPT:
a) jedno biele vajíčko
b) zopár kusov kuchynského náradia
c) biela papierová doska
d) popoludňajšie slnko s dlhokáaanskymi tieňmi... žiadne ďalšie svetlá alebo blesky
e) kopec zábavy pri hraní sa v kuchyni
VÝSLEDKY:panning - project 52 | week 13

Shooting panning indoor has some limitations. But those limitations will push you further to come up for a specific solutions. Small object? Use your macro lens! Not enough colorful background? Build one! (thanks lego) Missing something "wobbly" and unreal? Stick a smiley candle to the antenna!
Big thanks to all my three assistants! (remote driver, catcher and focus coordinator ;)
And of course - behind the scenes shot below.
Nikon D800, Nikkor Macro 105mm, f/3 @ 1/50sec with ISO 1000

Fotenie panningu vo vnútri má svoje obmedzenia. Ale práve tieto obmedzenia napomôžu tomu, aby sa fotograf vypol k maximálnemu nasadeniu a poradil si! Je fotený objekt príliš malý? Použi makro objektív! Je pozadie málo farebné? Postav si ho! (díky lego). Chýba niečo "trasúce sa" a nereálne? Napichni na anténu smajlíkovú sviečku!
Veľká vďaka ide mojím trom asistentom (šoférovi diaľkového ovládania, chytačovi a koordinátorovi zaostrovania ;) No sa samozrejme, obligátna fotka spoza scény je nižšie.