he and she - project 52 | week 12

He and She.... There are a lot of ways how to express those two. Funny enough, even though they are complementing each other, photography shortcut is to express them through the opposites...
And that was the same case here. We are complementing each other with Monika. She came with the artistic idea, I have recreated it.
Her lovely shoes, in which all of them she looks so sexy (ok, fluffy crocs might be the exception) and his two pairs which will cover majority of the situation...

Nikon D800, Nikkor 24-70 @ 42mm, f/9 @ 1 sec, ISO 100

On a Ona... Existuje veľa spôsobov ako vyjadriť týchto dvoch. Ale napriek tomu, že sa navzájom dopĺňajú, tak fotografické klišé je vyjadriť ich pomocou protikladov.
A presne tak to bolo aj s touto fotografiou. Navzájom sa s Monikou dopĺňame. Ona prišla s kreatívnym nápadom a ja som ho previedol do výsledného záberu.
Jej nádherné topánky, v ktorých vyzerá tak sexy (ok, tie chlpaté crocsy budú asi budú výnimkou) a jeho dva páry topánok, ktoré pokryjú väčšinu potrieb...

symmetry - project 52 | week 11

Hmmm, I thought this would be the easy one, but inspiration got stuck somewhere in the traffic jam or what. Last moment trip to the old castle and walking to the highest room in the tower saved the day... There it was - symmetry waiting for me!Hmmm, myslel som si, že toto bude ľahké téma, ale inšpirácia sa asi zasekla niekde v zápche... Na poslednú chvíľu to zachránil výlet na starý zámok a výstup do najvyššej izby vo veži. A tam bola - symetria, ktorá na mňa čakala!


self-portrait - project 52 | week 10

Who knew! Self portrait photography might be so much fun! And relaxing bath afterwards as an extra bonus... Huge thanks goes to Monika for the idea! 
Oh my, I had so much fun shooting myself! :)


Kto by to bol povedal, že fotenie autoportétu môže byť taká zábava! A ako extra bonus som získal relaxačný kúpeľ po fotení... Obrovské poďakovanie Monike za nápad ;)


detail - project 52 | week 9

I am pretty sure, that after this post, sanity and cleanliness of our fridge will be highly questioned, but trust me... those are really really rare examples, which I can't miss photographically speaking ;)
Yellow pineapple with a specific spongy green mold can create beautiful abstract images... Just put your macro lens on and browse through the picture...

To highlight the structure of the pineapple I have added flash light from the side, see below.


Nikon D800, Macro 105mm with Kenko extension tubes, f/20 @ 20 sec, ISO 100
Je mi jasné, že po tomto príspevku bude čistota našej chladničky zoširoka rozoberaná, ale fakt mi verte... toto sú naozaj veľmi výnimočné príklady, ktoré si nemôžem fotograficky odoprieť! ;)
Žltý ananás so zelenou chlpatou plesňou vytvára nádherné abstraktné obrázky... Stačí ak si nasadíte svoj makro objektív a hľadáte ten správny záber...

Aby som zvýraznil štruktúru ananásu, tak som zboku pridal trochu osvetlenia z blesku, viď nižšie.