Voice Activated Difuser Holder

Have you heard about a special photo equipment, which will help you improve your pictures tremendously?
It's called VADH. And it stands for Voice Activated Difuser Holder.

You say, and VADH will listen and will do whatever you will ask. Perfectly automated, no wires, no wireless triggers required. VADH has several other similar products in their portfolio, like more famously known VAL (Voice Activated Lightstand, terminology courtesy of Joe McNally and Bryan Peterson :)

Yes, and that's me and my new role :) While hanging out with Bryan in Chicago and preparing other videos for some new courses coming to PPSOP.cz I have become a very handy VADH.
and WITH the help of difuser
without difuser

Full PPSOP phototip available here.

city beach

If there's no beach nearby, why not to create one in the middle of the city? Literally. A bit of sand, beach chairs and something what should evoke beach umbrellas - and voila! Kids with sand toys are welcomed...
Oh, and BTW, did I mentioned absence of the sea?


Colorful umbrellas caught my attention immediately when I was driving around. In order to keep a nice color of the sky in sunset and "umbrellas", I faced a situation with a pretty dark chairs, more like a silhouettes. So I've called for a help of additional, miniature sun. Remotely connected off-the-camera flash with amber gel, placed right behind the purple pole... Definitely more interesting, as to my taste orange colors well fits to the overall colorful image. So when you miss sun - bring your own one ;)

Creatively correct exposure

Hneď v úvode nášho vlajkového kurzu Naučte se exponovat kreativně na PPSOP.cz sa obšírne venujeme názornému vysvetleniu rozdielu medzi správnou expozíciou a KREATÍVNE správnou expozíciou. Pri každej fotografickej príležitosti sa môžete rozhodnúť pre niekoľko kombinácii nastavenia clony a rýchlosti uzávierky. Aj keď tieto kombinácie zaistia správnu expozíciu, v našom kurze vás naučíme, ako nájsť a zvoliť práve tú z nich, ktorá je kreatívne správna. Tú, ktorá vás aj ostatných nadchne a zaručí vám úspech.
Na názornom príklade nižšie máte možnosť niekoľkokrát vidieť kolotoč nafotený v tej istej dobe. Aj keď  všetkých 5 snímkov má rovnaké svetelné podmienky a ich expozícia je správna, je úplne evidentné, že výsledné zábery sú s použitím rôzneho času uzávierky diametrálne odlišné.
A určite s nami budete súhlasiť, že zábery č.4 a č.5 zaujmú diváka viac, ako tie predchádzajúce a dovolíme si tvrdiť, že sú kreatívnejšíe v porovnaní napr. s "obyčajným" záberom kolotoča č.1. 

Objavte svoj fotoaparát a naučte sa fotiť v manuálnom režime. Prejdite do módu "M" na svojej digitálnej zrkadlovke a prihláste sa k nám do kurzu Naučte se exponovat kreativně. Foťte s nami - naučíme vás to!
photo © 2012 by Patrik Banas | blog.patrikbanas.com