winter landscape [p52 | w4] - part 1/2

It is easy to take winter landscape pictures, when you go for a night snow shoeing walk with the full moon! It was quiet and beautiful. Enjoy scenery with me...  
PS: Went for another walk day later, when moon was still full. About that later... ;)


Zábery zimnej krajiny sa naozaj fotia ľahko, ak sa človek vyberie na prechádzku so snežnicami len dva dni pred splnom! Bolo ticho a krásne. Užite si to so mnou...
PS: A o dva dni som sa vybral na prechádzku znova, kedy bol už ozajstný spln! Ale o tom neskôr... ;)

Composition of 30 shots, Nikon D800 and Nikkor 24-70 at 24mm, each photo exposed for 4 minutes, f/11, ISO 100. All 30 pictures opened as layer in Photoshop and blended with "lighten" mode. Great to see that light track on the hill - snow track was working a whole time and those are its headlights! ;)
Kompozícia 30 záberov, každý záber bol exponovaný 4 minúty pri clone f/11 a ISO 100. Všetkých 30 záberov otvorených zvlášť ako vrstva vo Photoshope a spojené cez blending mode "Lighten". Je skvelé vidieť tie biele svetelné čiary hore na kopci - to boli svetlá snežného ratráku, čo tam jazdil celú noc! ;)
black pets are beautiful! / two [p52 | w1]

Project 52 in year 2016? Yeah! Of course ;) First theme - Two. Two eyes, two ears, two nostrils = one dog! ;) Yes, let me present you TWO beautiful and faithful eyes, which lives with us almost a year now. Her name is Bonnie. She is a future hero, as she will be guiding dog for somebody with sight troubles! Yes, those TWO eyes will be seeing for somebody else.
More about Bonnie you can find at Monika's blog here.

Additional reason for posting those wonderful two eyes is one disturbing fact I have heard recently. Allegedly there is a statistic, that people are abandoning more black pets (primarily dogs and cats!) and one of the theory is, that is more difficult to take a nice picture of the black animals (yeaah, exposure can be tricky here), so black animals do not look pretty and cute when sharing and posting on favorite social network (primarily Instagram)! Add one or two Instagram filters and no wonder you'll get black spot instead of your pet... Can you believe that?! This is insane - if it's true. So - here's my challenge - taking a beautiful pictures of beautiful black animals and prove opposite. I will be taking more pictures of our black lab Bonnie and will be proudly sharing them. And I will dare more of you - especially my fellow photographers - to show, that to take pictures of black pets is easy and they deserve that! Who's with me?! #blackpetProjekt 52 v roku 2016? No jasne! Prvá téma - DVE. Dve oči, dve uši, dve nosné dierky =  jeden pes! :) Áno, dovoľte aby som vám predstavil DVE nádherné a verné oči, ktoré s nami žijú už skoro rok. Psia slečna sa volá Bonnie a je to budúca hrdinka, nakoľko bude už čoskoro vodiacim psom pre niekoho so zrakovými problémami. Áno, tieto dve nádherné oči budú pozerať namiesto niekoho iného.
Viac o Bonnie si môžte prečítať na Monikinom blogu - tu.

Ďalší dôvod, prečo som sa rozhodol nafotiť a zverejniť tieto krásne dve oči je to, že som minule niekde zachytil informáciu, ktorá ma pomerne rozhodila z rovnováhy. Údajne sa ľudia v poslednej dobe zbavujú čiernych psov a mačiek a jedna z teórii je, že tieto zvieratá sa ťažšie fotia (áno, expozícia dokáže byť v tomto prípade zradná!) a tým pádom čierni chlpáči nevyzerajú pekne a milo, keď sa fotky zverejňujú na sociálnych sieťach (primárne na Instagrame). Ak sa pridajú zo dva instagramové filtre, tak nie je prekvapením, že vám ostane čierna machuľa na zábere... No verili by ste tomu?! Ak je to fakt pravda, tak to je úplne choré! A preto som sa to rozhodol poňať ako výzvu - fotiť veľa fotiek našej čiernej labradorky Bonnie a budem sa nimi pyšne chváliť. A týmto vyzývam aj vás - obzvlášť mojich drahých foto kolegov - aby ste ukázali, že fotiť čiernych miláčikov je jednoduché a že si to zaslúžia! Kto sa pridá? #blackpet


Return to the Foggy Valley / Mer de brouillard

One more picture with the fog above - and now also with a timelapse video! ;) 
My first attempt...