project 52 is back! - week1 | first

OK, this year I am back in project 52 - thanks goes to Monika for organizing it all and pushing me to not be lazy (thanks sweetheart!). Let's see how this will be developing this year! If you are not familiar with project 52, it is easy actually pretty easy. Every week there is a theme of the week announced within a small and very active photo community and I will do my best to force myself to take a picture with that theme. So please stay tuned. Theme of the first week is - what a surprise - "first".
And here's my my first week assignment. Our FIRST mold of this year in our fridge! :) Yeaah, this one raspberry didn't make it! But the rest of them were delicious!
PS: Macro shot has been lighted with my fantastic new "pringles softbox". I love it!


Tak, a tento rok som tu znova s projektom 52 - a to všetko vďaka Monike, ktorá to všetko vymyslela, organizuje a pomáha mi, aby som nezlenivel (ďakujem láska!). Uvidíme, ako sa to bude tento rok vyvíjať a či to dotiahnem až do konca. Ak nepoznáte projekt52, tak to je vcelku jednoduché. Každý týždeň je v rámci malej a veľmi aktívnej foto komunite vyhlásená téma týždňa a všetci sa budeme snažiť nafotiť niečo na túto tému. Takže ostaňte naladení. No a téma prvého týždňa je - tadááááá - "prvý" (prvá, prvé...).
No a toto je moje spracovanie témy. Prosím pekne, toto je naša PRVÁ tohtoročná pleseň v chladničke. Veru tak, táto malina to už nerozchodila. Ale zvyšok bol veľmi vydarný!
PS: Makro záber bol nasvietený s mojím novým "pringles softboxom". Obľúbil som si ho!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.