project 52 | week 9 - guess what?

In this case it is more "guess how and where", as "what" itself is pretty easy to recognize. Would you guess how this picture has been taken and what is behind? Read inside to see the "behind the scene" shot and a bit of the background.
V tomto prípade ide skôr o "Hádaj ako a kde" namiesto "hádaj čo to je", nakoľko samotný objekt je celkom ľahko rozoznateľný. Uhádli by ste, ako bola táto fotografia nafotená a čo to vlastne je v pozadí? Viac info je vnútri článku vrátane záberu "spoza foťáku".
We went for a family walk around...
...a nearby lake and as the sunset has approached, we got a magnificent color of the sky, with the majestic mountains behind the lake itself - just incredible! It would be a sin not to take a picture! However I was trying to avoid to have a plain "nice cloudy" shot and I was looking for an object to spiced up the scene. There wasn't much around except my son's bike. So a very quick composition allowed me to take a nice silhouette against the sky and break the colorful sky. It was just then at home when I got an idea to turn the picture upside down to completely mess with the my viewer's senses and the orientation ;) Always think to add to the picture something else, what all others around you won't...

Vybrali sme sa na rodinnú prechádzku okolo neďalekého jazera a ako sa blížil súmrak, naskytol sa nám pohľad na úchvatnú farbu oblohy, s majestatnými horami v pozadí samotného jazera. Proste gýč ako prasa ;) Bolo by hriechom to nenafotiť! Každopádne, pokúsil som sa nafotiť záber aspoň trošku ináč, aby to nebol len jeden ďalší záber na krásnu oblohu a obhliadal som sa okolo seba po nejakom zaujímavom objekte, ktorý by mi trochu oživil scénu. Veľa toho tam nebolo, okrem synovho odrážadla. A tak som narýchlo pripravil túto kompozíciu, vďaka ktorej som si mohol nafotiť zaujímavú siluetu oproti plnofarebnej oblohe. Ale až doma pri pozeraní záberov ma napadlo otočiť záber hore nohami a kompletne tak oblafnúť pohľad a orientáciu mojich divákov ;)
Stále hľadajte ako pridať do záberu niečo, čo spraví váš záber trochu iným, oproti tým dookola vás...© photo by Monika Banas

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.