project 52 | week 14 - silhouettes

Timing is everything!
Správne načasovanie nadovšetko!Huge thanks to my darling Monika! For the trip itself and for her sacrifice, to stay in foyer to take care of all bags and tripods. Guards to Musée d'Orsay were really really not opened to let us go inside with all our equipment. We negotiate at least DSLRs with two lenses. Scotty (the model) and myself went inside, Monika waited. Isn't she a perfect!?

Obrovské poďakovanie patrí Moničke! Za celý ten trip a za tú obetu, že ostala čakať v hale a strážila všetky batohy a statívy. Ochranka z Orsay múzea bola veľmi neoblomná a nechcela nás pustiť do vnútra so všetkou výbavou. Vyhádali sme aspoň zrkadlovky s dvoma objektívmi. Dovnútra som teda išiel iba ja a Scotty (model zo snímku), Monička na nás čakala. Nie je to úžasná polovička?

1 comment:

  1. This is such a beautiful shot! I'm glad you could take it!!! Thank you for going to Paris with me!
    Love you.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.