travelling | black and white challenge #5 | project52, week 25

Fifth and the last Black and white challenge. And again at the same time delivering the theme of the project 52 "travelling". Several other pictures has been taken at this wonderful location in Burgundy, France (see here). And we had just a fantastic pre-stormy afternoon at this field with hay bales. The word "pre-stormy" is important here as you can notice at the sky... Thanks again to Marketa for nomination to this challenge!


Piata a posledná fotka do čiernobielej výzvy! A zároveň znova aj záber do projektu 52, tentokrát na tému "Cestovanie". Už som niekoľko záberov vytiahol z tejto úžasnej lokality v Burgundsku, vo Francúzsku (viď tu). Mali sme úžasné pred-búrkové popoludnie na lúke plnej ballíkov slamy... A myslím, že najdôležitejšie je tu slovo "pred-búrkové", ako môžte vidieť na oblohe a mrakoch. Díky Markéte ešte raz za nomináciu!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.