panning - project 52 | week 13

Shooting panning indoor has some limitations. But those limitations will push you further to come up for a specific solutions. Small object? Use your macro lens! Not enough colorful background? Build one! (thanks lego) Missing something "wobbly" and unreal? Stick a smiley candle to the antenna!
Big thanks to all my three assistants! (remote driver, catcher and focus coordinator ;)
And of course - behind the scenes shot below.
Nikon D800, Nikkor Macro 105mm, f/3 @ 1/50sec with ISO 1000

Fotenie panningu vo vnútri má svoje obmedzenia. Ale práve tieto obmedzenia napomôžu tomu, aby sa fotograf vypol k maximálnemu nasadeniu a poradil si! Je fotený objekt príliš malý? Použi makro objektív! Je pozadie málo farebné? Postav si ho! (díky lego). Chýba niečo "trasúce sa" a nereálne? Napichni na anténu smajlíkovú sviečku!
Veľká vďaka ide mojím trom asistentom (šoférovi diaľkového ovládania, chytačovi a koordinátorovi zaostrovania ;) No sa samozrejme, obligátna fotka spoza scény je nižšie.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.