winter landscape with a full moon - part 2/2

As promised... Another night walk with a full moon as a companion. This time special Lantern walk in Les Pleiades. Those lanterns are actually quite romantic for a walk! We had a great evening. And end up in a local chalet with a real swiss rösti for a dinner. Yummy! ;)Ako som sľúbil, ďalšia prechádzka pri splne mesiaca. Tentokrát to bola Nočná prechádzka pri lampášoch v Les Pleiades. Musím teda ale uznať, že taká prechádzka pri lampášoch je fakt romantická záležitosť! Mali sme skvelí večer. A nakoniec sme sa ešte navečerali v miestnom "chalet" a dali si pravé švajčiarske rösti. Mňam!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.