Work the subject

During all our workshops, whether they are online or in person, we are repeating all the time one of our mantra: "Work your subject!". What is that? That's just a simple concept of staying with your subject and NOT walking away after a first shot. It happened many many times. You find something sexy, you'll take a picture and then you will walk away with a satisfaction "I got a nice shot". Well, that might be true, but I am 105% confident, you would be able to find few more, unexpected shots of the very same subject. So just stay, and work it! Find another angle, go low, get closer or use a different lens. You will be surprised what will be revealed! 
Below is my recent example taken during last weekend workshop, when we were working a nice colorful bike. Getting low and close I have found this beautiful "red piano" ;) So happy I have not walked away after the first shot...

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 35mm, f/3.2, 1/1000 sec, ISO 200

Počas všetkých našich workshopoch, bez ohľadu na to či sú online alebo priamo v teréne, dookola opakujeme našu mantru: "Vyšťav svoj objekt na maximum". A čo tým máme na mysli? Je to vlastne jednoduchý koncept, kde silno odporúčame ostať so svojim foto objektom a NEODÍSŤ hneď po prvom zábere. A  pritom sa to stáva toľkokrát. Nájdete niečo zaujímavé a fotogenické, zamierite fotoaparát, odfotíte... a potom odkráčate ďalej a dobrým pocitom "mám skvelý záber". Áno, to je určite pravda - ale som na 105% presvedčený, že by ste mohli získať niekoľko ďalších neočakávaných záberov toho istého objektu! Pritom stačí len ostať a pracovať s objektom ďalej. Nájsť iný uhol, kľaknúť si a fotiť zospodu, priblížiť sa alebo vytiahnúť iný objektív. Budete prekvapený, koľko toho objavíte!
Tento záber vyššie je príkladom, ktorý som nafotil minulý víkend na workshope, keď sme šťavili tento krásny farebný skúter. Kľakol som si a priblížil sa a objevil som tento krásny "červený klavír" ;) Ani neviete aký som rád, že som neodkráčal po prvom zábere...
1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.