Creatively correct exposure

Hneď v úvode nášho vlajkového kurzu Naučte se exponovat kreativně na PPSOP.cz sa obšírne venujeme názornému vysvetleniu rozdielu medzi správnou expozíciou a KREATÍVNE správnou expozíciou. Pri každej fotografickej príležitosti sa môžete rozhodnúť pre niekoľko kombinácii nastavenia clony a rýchlosti uzávierky. Aj keď tieto kombinácie zaistia správnu expozíciu, v našom kurze vás naučíme, ako nájsť a zvoliť práve tú z nich, ktorá je kreatívne správna. Tú, ktorá vás aj ostatných nadchne a zaručí vám úspech.
Na názornom príklade nižšie máte možnosť niekoľkokrát vidieť kolotoč nafotený v tej istej dobe. Aj keď  všetkých 5 snímkov má rovnaké svetelné podmienky a ich expozícia je správna, je úplne evidentné, že výsledné zábery sú s použitím rôzneho času uzávierky diametrálne odlišné.
A určite s nami budete súhlasiť, že zábery č.4 a č.5 zaujmú diváka viac, ako tie predchádzajúce a dovolíme si tvrdiť, že sú kreatívnejšíe v porovnaní napr. s "obyčajným" záberom kolotoča č.1. 

Objavte svoj fotoaparát a naučte sa fotiť v manuálnom režime. Prejdite do módu "M" na svojej digitálnej zrkadlovke a prihláste sa k nám do kurzu Naučte se exponovat kreativně. Foťte s nami - naučíme vás to!
photo © 2012 by Patrik Banas | blog.patrikbanas.com


PS: A ktorý záber sa páči vám? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie.
_______________________________________________________________________

In our "Understanding Exposure" class I'm teaching with Bryan in Czech version of Perfect Picture School of Photography PPSOP.cz we are spending a significant time to explore a difference between Correct exposure and CREATIVELY correct exposure. Obviously, you can find 5 or 6 different combination of shutter speed and your aperture. And however all those combinations will give you a correct exposure, in PPSOP we will help you how to find and choose one, which will be the most creative. THE exposure, which will amuse you and your friends and relatives will adore.
At the example above you can see a carousel attraction shot several times within a same time period. And even all 5 shots have the same light conditions and their exposure is correct, it is obvious, that final images are significantly different based on the selection of shutter speed.
And I'm confident you'll agree, that picture #4 and #5 will get more attention of our viewers vs a decent, but very ordinary shot #1.
Explore your camera and start to learn how to shoot in Manual mode. You are more than welcome to join our Understanding Exposure classes at PPSOP.cz

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.