red 99 - break the battern [p52 | w32]

At Belarus National Library (which is THE thing to visit in Minsk according locals) is not so much to see actually. No books at all. No kidding. All of them are stored in the temperature controlled floors above the reception. They would be automatically delivered to you upon request. Very sophisticated and cool actually! Desired book can be looked up at the computer - or in the old fashion way in the card register! YES! With all the small cards with typewriter written description of each and every book! And the card registration system is of course massive! But due to the reason unknown to me - but to make my photography eye happy - drawer #99 was in red. No brainer to point - and shoot! Break the pattern like from the encyclopedia about Break the pattern!

V bieloruskej národnej knižnici (ktorá mi podľa miestnych bola odporúčená ako miesto, ktoré MUSÍM navštíviť) toho až tak veľa na videnie nebolo. Žiadne knihy, fakt, nekecám. Všetky knihy sú uschované v poschodiach nad recepciou a každá kniha je na základe požiadavky jednotlivo a automatizovane dovezená. Musím uznať, že to bolo sofistikované a celkom cool! Požadovanú knihu si môžte vyhľadať v počítači – alebo staromódnou cestou v kartotéke! ÁNO! Všetky tie malé kartičky s popisom knihy a autorov naklepané na písacom stroji! No a samozrejme, v takej knižnici je kartotéka riadne masívna. Ale z mne neznámych dôvodov – ale moje fotografické oko to potešilo – šuflík č. 99 bol s červeným štítkom. Bez váhania som zamieril – a cvakol. Rozbitie nudy ako z encyklopédie o Rozbíjaní nudy!

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.