upside down [p52 | w47]

This actually was a by-product of my hunting for "about a coffee" pictures (see week 46).
Well, I think it fits better here - to "Upside down" theme, what yo think? ;)Toto bol vlastne vedľajší produkt pri fotení "o káve" (viď téma z týždňa 46). A myslím si, že sa tu hodí lepšie, čo poviete?


No comments:

Post a Comment