snow dunes

I love shooting dunes. But I do not have an easy access to some proper ones. I was so happy then to see, that mother Nature helped me and created an excellent field full of dunes - just right behind our house!
Do you remember few days ago when it was sooo cold and sooo windy? Snow got crusty and then strong wind created the art. It was really cool and I waited two days to shape it even stronger. For my "trip to dunes" timing was critical, as I needed late afternoon with a low sun, which created all the shadows and added third dimension to the image. I have equipped myself with snow pants, snow boots, hat, gloves (-10°C!), one lens (24-70mm) and went out. Then it was just a matter of looking for a strong lines, nice curves, interesting patterns and had an amazing almost an hour just for myself! And as a bonus after the photo session - kids joined me for a half an hour intensive sledging fun! ;)

All pictures taken with Nikon D800, Nikkor 24-70mm, f/16 and timing apx. 1/200 sec. Contrast enhancement and white balance shift to cold blue in Lightroom.


Zbožňujem fotiť duny. Bohužiaľ, tie pravé nemám v jednoduchom dosahu. A tak som blo šťastný ako blcha, keď ma matka Príroda vyslyšala a vytvorila mi celé dunové pole - a to rovno za našim domom!
Pamätáte si keď nedávno bola taká zima a tak strašne fúkalo? Sneh úplne stvrdol a následne vietor mohol "vyfúkavať" a vytvoriť toto umenie. Vyzeralo to skvelo a vydržal som čakať až dva dni, aby sa tie tvary prehĺbili a zvýraznili. Načasovanie môjho foto výletu bolo dôležité, nakoľko som potreboval poobedňajšie slnko, nízko nad horizontom, ktoré to zboku pekne nasvietilo a vytvorilo všetky tiene a pridalo tak do záberu tretí rozmer. Poriadne som sa nabalil do oteplovákov, vytiahlo hrubé snežné topánky, pridal čiapku a rukavice (bolo -10°C!) a s jedným objektívom (24-70mm) som vyrazil. A potom to už bolo len otázkou hľadania výrazných línií, pekných kriviek azaujímavých vzorov. Hodinku len pre seba som si plne vychutnal! A ako bonus po fotení keď zašlo slnko - vyliezli za mnou na kopec detváky a ešte sme si užili pol hodinu intenzívnej sánkovačky! ;)

Všetky zábery boli nafotené s Nikon D800, Nikkor 24-70mm, s clonou f/16 a časom zhruba 1/200 sek. V Lightroome som upravil kontrast a posunul White balance do ľadovo modrej.
1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.