curves and lines (and a boy!)

Being a passionate supporter of your daughter's synchro swimming hobby means sometimes spending whole days at distance places and just "kill the time". Thankfully, some of those places are pretty nice architectural pieces and so "killing" is actually quite fun. While swimmers were preparing for a final "grand defilé", I walked around a pool and pointed to a various angles looked for sexy curves and lines of the pool roof structure. And for one specific shot I have call my big guy for a help - adding a human element to otherwise clean and empty image is so powerful, isn't it?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/320s, ISO400
Keď ste vášnivým podporovateľom koníčka, ktorému prepadla vaša dcéra a tým športom je synchronizované plávanie, tak mnoho vašich víkendových dní bude na miestach ďaleko od domova a budete hľadať spôsob ako stráviť celý deň inak ako len posedávaním a hraním Candy Crash (alebo Mario Run!) na mobile. Chvalabohu, mnoho týchto miest sú krásne architektonické kúsky a tak zabíjanie nudy (keď sa nesúťaži samozrejme!) je celkom zábavné. Preto v sobotu, keď sa plavci pripravovali na záverečné defilé, som sa prechádzal a mieril s objektívom do rôznych uhlov a vyhľadával som sexy krivky a línie na konštrukcii strechy bazéna. A potom som si ešte na jeden špecifický záber povolal svojho veľkého pomocníka - pridanie ľudského elementu do inak čistého a prázdneho záberu tú fotografiu riadne zvýraznilo, čo poviete?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/125s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO640

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/200s, ISO640

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.