numbers - project 52 | week 3

Well, it is true, that Euro was rock and ROLLING this week...
In project 52 it is all about the numbers this week and I wanted to try this idea at home for a while,
so "number 2" on the coin came handy.
Shot below is one picture, NOT a composite, what you see has been done right in the camera within one shot.
Setup: Camera with long exposure of 2 seconds. And mainly my electronic flash NIKON SB900 set to REPEAT mode, which means that flash is bursting the light 10 times within one second! So while coin is rolling and moving, flash will "show" it on the picture always a bit further and further. It is like 8 different pictures taken at the same time, coin always somewhere else... Just pure fun with flash at home ;)
Big thanks to my lovely daughter for being a great assistant, as handling the coin, shutter and flash all at the same time was quite challenging. Thank you sweetheart!
Below few other experiments with the coin(s) rolling and rotating... Have fun and keep on flashing!

Nikon D800, f/22, 2sec, ISO 100 with Nikon SB900 at repeat mode, 10Hz frequency and power 1/32

Nuž, je pravda, že Euro bolo riadne rozkolísané tento týždeň...
V projekte 52 to bolo o číslach a tak som si vyskúšal niečo, čo som už chcel dávnejšie - a minca s dvojkou prišla celkom vhod.
Horný záber NIE JE kompozit, to čo vidíte vyliezlo priamo z foťáku ako jeden záber. 
Nastavenie som mal nasledovné: Fotoaparát s dlhou 2 sekundovou uzávierkou. No a hlavne môj externý blesk Nikon SB900, ktorý bol v REPEAT (opakovacom móde). To znamená toľko, že počas jednej sekundy dokázal vyblesknúť svetlo 10 krát! A tak ako sa minca kotúľala a krútila, stále bola trošku ďalej, keď zablesklo svetlo. Ako keby sa nafotilo 8 rôznych záberov naraz, pričom minca bola stále niekde inde... No proste, len taká domáca zábava v nedeľu podvečer.
Veľké poďakovanie ide mojej drahej dcére, za to že bola skvelá a trpezlivá asistentka, lebo roztáčať mincu, stláčať uzávierku a kontrolovať blesk - to bolo už príliš veľa. Ďakujem bublinka!
Nižšie je ešte zopár ďalších záberov z tohto experimentovania... Užívajte si to a "blýskajte" ;)

Intention to rotate the coin / Pokus o roztočenie mince


Showcasing how and which direction coin will mov / Ukážka ako a ktorým smerom sa bude minca hýbať


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.