human body - project 52 | week 4

Head is a part of human body too, right? I say it counts for Project52! ;)
One of the rotating and zooming shot from my recent workshop in Prague. "Model" was actually a poster in the pharmacy shop window.... Thanks to my participants we had a lot of fun, despite the freezing cold!Rozhodol som sa, že hlava sa ráta za ľudské telo a tak mám vstup do projektu 52 ;) 
Zábor nafotený počas série zoomovanie a rotovania na mojom nedávnom workshope v Prahe. Modelka bola na plagáte vo výklade lekárne.... Ďakujem týmto všetkým účastníčkam za skvelý workshop a kopec zábavy, čo sme si užili - aj napriek nepríjemnému zimnému počasiu...

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.