bicycle / looking down [p52 | w22]

Looking up is great. Looking down is also cool. Especially with a late afternoon light which is painting beautifully long shadows.Pozerať sa hore je skvelé. Ale pozerať sa smerom dole je tiež zábava. Ozbvlášť keď je k dispozícii neskoré popoludňajšie svetlo, ktoré vie namaľovať krásne dlhé tiene.
1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.