about negative space

Few weeks ago we had in our Project52 theme called "Negative space" and I was surprised to find out, how many people had a trouble to visualize this idea. Many many times it was represented by something negative. Negative emotions, negative thoughts, negative places etc... But the idea of negative space has nothing to do with any negative thoughts! To help my fellow friends and photographers, I have decided to go through my library and put together images from my archive, which I believe represent powerful photography concept of negative space quite well and will help to get the idea by examples. When shooting negative space, don't forget - it is not about negativity... it is more about the space! You want to find a vast spaces, mostly without anything or with a boring, uninterested pattern... and then somewhere in the picture (typically towards the corner and at the intersection of golden thirds) BOOM! there's something unexpected, which will break the picture. This "unexpected" will bring the meaning, will give the scale, will explain the rest of the space... So it will be the contrary (hence negative, meaning opposite) to the rest of the available, but unused space...
As always, picture is worth thousand words, so let me show you what I mean in following examples.

Spain

Switzerland

Pred pár týždňami sme v našej skupine Projektu52 mali tému s názvom "Negatívny priestor" a bol som vážne prekvapený, koľkým ľuďom robilo problém vizuálne stvárnenie tejto témy. Mnohí ľudia to vyjadrovali niečím negatívnym. Negatívnymi emóciami, negatívnymi myšlienkami, negatívnymi miestami atď...  A pritom stvárnenie negatívneho priestoru nemá nič do činenia s negatívnymi myšlienkami! Aby som pomohol k lepšiemu pochopeniu tohto skvelého fotografického konceptu, prešiel som cez svoj archív a povyťahoval zábery, ktoré si myslím, že dosť dobre reprezentujú negatívny priestor a môžu to tak pomôcť pochopiť cez príklady. Preto keď budete fotiť negatívny priestor, tak majte na mysli, že to nie je o negativite... ale je to najmä o priestore!
Hľadajte okolo veľké prázdne plochy, ktoré sú buď prázdne, alebo majú len nudný a nezaujímavý vzor... a potom niekde v zábere (typicky smerom k rohom a v priesečníku zlatého rezu) BUM! vyskočí na diváka niečo nečakaném, niečo čo naruší záber. A práve toto "nečakané" prinesie do záberu význam, dodá pomer veľkosti, vysvetlí zvyšok priestoru... Takže to bude opak (a stadiaľ vznikol názov negatívny, vo význame opačný) k tomu všetkému dostupnému, ale nevyužitému priestoru...
No a ako vždy, fotografia vydá za tisíc slov, takže mi dovoľte aby som na nasledujúcivh príkladoch ukázal, čo mám na mysli.

Death Valley, USAGreece


GreeceDeath Valley, USA


Greece


Switzerland


Greece


Corsica, France


South Korea


Switzerland


South KoreaGreece

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.