when mother Nature paints

When mother Nature paints, we can just watch observe and get inspired... And I loved to observe this beauty few weeks ago, near Benešov (close to Prague), Czech republic... Canola seed fields in the background with an extra bright clover field in the foreground...Keď Príroda maľuje, tak my smrteľníci môžeme len z diaľky pozerať a nechať sa inšpirovať... A ja som si veru užil pozeranie na túto krásu pred pár týždňami neďaleko Benešova v Čechách. Polia repky olejnej v pozadí spolu s extra výraznou fialovou v popredí namaľovanou ďatelinovými kvetmi...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.