from my (vast) archive [p52 | w52]

Last theme of this year - and the homework was to go through the library and pick one... The key I have applied was to pick the photo I shot this year, I liked it a lot, but somehow never had a time or a chance to share... So here's one from the local oldies car expo... The one and only - HUDSON HORNET. And those who have seen movie Cars with their kids - they know!! ;)Posledná téma tohto roku - domáca úloha bola vybrať jeden záber z archívu... Išiel som na to tak, že som si prešiel archív a vybral fotku, ktorú som nafotil tohto roku, veľmi sa mi páčila, ale nejako som nemal šancu, alebo čas sa s ňou pochváliť... Takže sa podelím o jeden záber z miestneho zrazu veteránov... Sám, veľký HUDSON HORNET! A tí čo videli film Autá so svojimi deťmi, tak tí vedia!!! ;)

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.