industrial [p52 | w44]

Industrialism started way back... If wikipedia is correct, it is dated to 1760. And it actually means transferring manual work to the machines... At the beginning machines were less sophisticated, as the one I have met. Not actually sure what it has been used for, but I guess some kind of mill? Or manual cloth dryer? Do you have any idea? Let me know!
Industrializácia začala dávno... Ak wikipedia nekecá, tak niekedy v roku 1760. A v podstate ten pojem znamená presun  manuálnej práce na stroje... Zo začiatku pritom stroje neboli veľmi sofistikované, ako napríklad tento, ktorý som nedávno stretol. Nie som si úplne istý na čo bol určený, ale predpokladám, že nejaký mlyn? Alebo nejaká manuálna sušička? Máte niekto nápad? Dajte mi vedieť!No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.