model found | chalan z tople sa našiel!

My social media experiment worked! I found him! In my previous blog I was looking for an unknown model from Topla creek, reaching out via social media - and I was able to get in contact with him in less than 18 hours!! YOU ALL were awesome! So I need to thank you all as well.
Môj experiment so sociálnym sieťami zabral! Našiel som ho! Ako som písal v predchádzajúcom blogu, hľadal som neznámeho modela z Tople a skúšal som ho nakontaktovať cez sociálne siete - a podarilo sa mi ho nájsť za menej ako 18 hodín!! Boli ste všetci perfektní, preto sa vám chcem tiež všetkým poďakovať!I have to say it was above my expectations. First reactions were coming within a few hours. My cousin's Biba friend Lubor was the first one to give me a bit of guidance and after a quick reassurance "no, this is not any kind of vendetta" he got me in a contact with Slv, who knew one of the guys on a group photo. And at the top of it, he added his own picture sitting at the very same chair in Topla! So our story wasn't made up! ;)
Musím priznať, že to prekročilo všetky moje očakávania. Prvé rekacie začali prichádzať v priebehu pár hodín. Kamarát mojej sesternice Biby - Lubor - mi dal prvé vodítko a po uistení, že sa nejedná o žiadne vybavovanie účtov ma nakontaktoval so Slv, ktorý poznal jedného z chalanov z fotky. A navyše pridal svoju vlastnú fotku z toho istého inkriminovaného kresla v Topli - dôkaz, že sme si fakt náš príbeh len tak nevymysleli ;)


Some girls got interested to know our model personally (thanks Petra!) so they helped us spread the news and I've got a surprising 19 re-shares of this story. And then it was pretty quick. My brother in law Rasto was helping with a sounding to a guy in the middle. And soon after it, my cousin Zina was able to recognize second one. And then virtually within a few minutes I've got a fb messages from Marek and Miroslava who new all of them, from Martina - wife of one of them - and mainly HIMSELF ;) Yup! Wanted model got my message and contacted me back!
Zopár dám a slečien sa osobne veľmi zaujímalo o kontakt na modela (díky Peťa!) a pomohli nám zdieľať príbeh, k môjmu prekvapnie celý príbeh bol 19krát zdieľaný aj ľuďmi ktorých som nepoznal. A potom to už išlo fakt rýchlo. Švagor Rasťo pomáhal ozvučovať chalanovi uprostred fotografie. Čoskoro sa ozvala sesternica Zina, ktorá spoznala aj druhého chalana. A potom doslova v priebehu pár minút som dostal cez facebook správu od Mareka a Miroslavy, ktorí poznali všetkých troch z fotografie, od Martiny, ktorá má tu česť byť manželkou jedného z nich - ale najmä ozval sa aj ON SÁM ;) Hurááá. Hľadaný model dostal správu, zdieľal fotku na vlastnej stene a ozval sa mi späť!


As many of you expressed and interest to know the rest of the story I got a permission from him to share it quickly. So his name is Jozef, and that evening all of them were playing beach-volleyball nearby Topla. As always, after the game they stop by to refresh and cool down - and we were there with our camera!  Easy like that. Jozef was thankful was his his first "photo shooting session" and he's very glad to got pictures from the session as my humble reward. And we had preliminary agreed for a next session, when I'll be back home again (beer included!), so stay tuned... ;)
A keďže mnohí z vás ste sa zaujímali a chceli vedieť ako to celé dopadlo, dostal som súhlas na zverejnenie aj konca príbehu. Takže, volá sa Jozef a v ten večer si boli všetci traja zahrať plážový volejbal neďaleko Tople. Ako vždy po zápase sa prišli osviežiť a opláchnuť k vode - a tam sme už boli my aj s nastaveným fotoaparátom. Ľahké ako facka. Jozef sa mi pekne poďakoval za skúsenosť s jeho prvým skutočným fotením a bol som rád, že som mu mohol poslať fotografie z nášho fotenia - to úplne najmenej čím sa mu môžem odvďačiť. Navyše sme sa predbežne dohodli, že keď budem najbližšie doma, dáme si ďalšiu foto session (vrátane spoločného piva), takže ostaňte naladení... ;)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.