model wanted | hľadá sa tento chalan - topľa bardejov

I've decided to try the power of the social media. I'm looking for the name and contact to this guy. If you know him - let me or him know. If the face isn't familiar please share this on your blog/wall and pass it further! Thanks. And why I'm looking for him? Because he (and his friends) were so great and genuine models (for about 3 minutes) and I hadn't thank them enough!
Rozhodol som sa, že otestujem silu sociálnych sietí. Hľadám totiž meno a kontakt na tohto chalana. Ak ho poznáte, dajte mi prosím - alebo jemu vedieť, že ho hľadám. Ak vám nie je povedomý, tak prosím zdieľajte tento príspevok na svojej Stene alebo blogu a pošlite správu ďalej. A prečo ho hľadám? Pretože mi (aj so svojimi kamarátmi) robil perfektného modela (asi tak na 3 minúty) a dodnes som im za to poriadne nepoďakoval.


Story is quite simple, but beautiful at the same time... Summer 2010 we were spending our holidays  in my hometown Bardejov, northeast part of Slovakia. During our evening walk with Monika near the Topla creek we find out that somebody (really stupid) just dumped this blue leather chair to the river! No arrangements whatsoever on our side. Obviously, this called for an immediate photo opportunity and I've run home to grab a camera and tripod.
Je to vcelku jednoduchý príbeh. V lete 2010 sme trávili našu dovolenku v mojom rodnom Bardejove. Počas podvečernej prechádzky okolo Tople sme zrazu zbadali že niekto (fakt "intelygentní") vyhodil staré kožené kreslo do Tople. Toto sme v žiadnom prípade nenastrojili my. Samozrejme, ani chvíľu som neváhal a utekal domov pre foťák a statív.


So we took a few stunning pictures of a static chair frozen in the dreamy flow of Topla.
Tak sme za pár chvíľ nacvakali niekoľko príjemných záberov kresla zaseknutého v čase uprostred zasneného prúdu Tople.


As we were packing, 3 young, laughing men just appeared next to us and they were peeking what the heck are we shooting in the middle of the river. As they were in their swimming shorts I've just 
instinctively asked them to pose for us in the middle of the Topla. And they've happily agreed! They spend with us patiently about 3-5 minutes, sitting and not moving in the chair (apx. 2-4 sec exposure!) And then they took off. I've asked  their emails to send them pictures back and I got one, contacted them but never get any feedback.
A už keď sme sa balili na odchod, zrazu sa pri nás zastavili traja vysmiati mladí muži a nazerali nám ponad plece, že čo do kelu takého zaujímavého fotíme uprostred Tople. Keďže boli v plavkách, tak som ich úplne inštiktívne poprosil, či by nám nezapózovali v kresle, s čím oni celkom radi a rýchlo súhlasili. Trpezlivo s nami vydržali asi 3-5 minút a sedeli nehybne v kresle podľa našich inštrukcií (uzávierka bola 2 až 4 sekundy). A potom sa zrazu vychytili a už boli preč. Od jedného z nich som si stihol vypýtať aspoň email, kam im môžem poslať fotografie, ale keď som sa mu písal, dodnes sa mi nikto neozval naspäť...


Do you know any of them? They will be very likely from Bardejov area... And why I'm looking for them? Well, just to give them a credit for a great modeling they did that late afternoon on 23rd of July 20101 and say thank you guys!
Poznáte niektorého z nich? Je vysoko pravdepodobné, že budú niekde z  Bardejova alebo okolia. A prečo ich teda vlastne hľadám? Proste len tak, zaslúžia si aby aj oni zožali pochvalu za ich perfektne odvedenú modelovskú prácu a aby som im ešte raz poďakoval za čas strávený s nami v to neskoré popoludnie 23 júla 2010. Díky chalani!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.